logo

Looking for Khách sạn trong Tp Hồ Chí Minh...

it will take a couple of seconds

Search for Hotels

5 khách sạn trong Tp Hồ Chí Minh Thay đổi tìm kiếm

Book now
    Hotel star
Khách Sạn Aurora Riverside

871 Seventh Avenue at 55th Street Paris, France

Price Avg 245,70 đ

Book now
    Hotel star
Khách Sạn CapSaint Jacques

Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Price Avg 253,00 đ

Book now
    Hotel star
Khách Sạn Sanouva

Price Avg 335,00 đ

Book now
    Hotel star
Mường Thanh Sài Gòn Centre

No. 8A, Mac Dinh Chi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Price Avg 2.170,00 đ


5 khách sạn trong Tp Hồ Chí Minh .    Đang hiển thị 1 - 5