Phòng đôi
0,00 đ
per 1 Night(s)

You are booking for Phòng đôi

Gửi đi

Your Booking:

Phòng đôi

1 adult
0 Trẻ em
0 bed
0 m

About This Listing

Giờ nhận phòng / trả phòng
Check In time: 12:00 pm
Check Out time: 12:00 pm
Khoảng rộng
Adult number: 1
Bed number: 0
Children number: 0
Room Footage: 0
Prices
Giá: 0,00 đ
Loại phòng
Phòng đôi
Tiện Nghi Trong Phòng
Air Conditioning
Flat Screen TV

Availability

Còn trống ( xem màu trắng)
Đã hết (xem màu xám)
Still Available

Room Reviews

There is no review

Viết 1 nhận xét